سنسور اینرسی (قطع کن سوخت رسانی )

  • سنسور اینرسی( قطع کن سوخت رسانی )
  • سنسور قطع کن سوخت رسانی
سوئیچ اینرسی بر روی قسمت خاصی در خودرو که کمترین ارتعاشات را دارد واقع شده است.
این سوئیچ در حالت عادی بسته است
و هنگام وارد شدن نیروی شدید نا گهانی مانند ضربه تصادف باز شده
و باعث قطع شدن مدار پمپ بنزین و سایر مدار های اصلی میگردد.
با فشار دادن در پوش لا ستیکی سوئیچ به حالت اولیه باز میگردد.
این سنسور که نوعی سوییچ میباشد با دریافت ضربات در زمان تصادف خودرو
با قطع جریان بنزین از احتمال اتش سوزی تا حد بالایی میکاهد..
⬅️اما این سوییچ در خودرو های پیکان اردی سمند پرشیا و۴۰۵ انژکتوری با قطع برق ECU باعث خاموش شدن سریع خودرو میشود.
⬅️در ۲۰۶ های غیر مولتی پلکس (زیر ۸۳ )این سوییچ باز جریان پمپ برقی رو قطع میکند.
اما چون هنوز مقداری بنزین در مجموعه سوخت رسانی و ریل سوخت هست موتور تا مدت کمی به کار خود ادامه میدهد.
⬅️اما این مورد در ۲۰۶ های مولتی پلکس کمی به صورت حرفه ای تر عمل میشود و سنسور با توجه به هر ضربه ای عمل نمیکند
بلکه ابتدا شدت ضربه توسط BSI محاسبه شده و بعدا اگر با پارامتر های موجود تطابق داشت عمل کرده و جریان پمپ قطع میشود.
🔴نکته: در خودروهای جدید علاوه بر برق پمپ بنزین برق کوئل ورله قدرت در رله دوبل قطع می شود
سنسور کیلومتر